วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมรับมอบเงินและสิ่งของจากบริษัทเอกชน โดยมีนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในนามกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี บริจาคเงินและผลิตภัณฑ์อาหาร รวมมูลค่า 100,000 บาท และนางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ส.อ.ท. ในนามกลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย บริจาคเงิน 200,000 บาท ณ ห้อง passion 802 สภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อนำไปสมทบทุนจัดสร้าง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10” โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานพันธมิตร และประชาชนคนไทย เพื่อเป็นสถานที่รองรับและกักตัวแรงงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 ชาวไทย ชาวต่างด้าว และประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้มีพิธีเปิดศูนย์ฯ และส่งมอบให้จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บนพื้นที่ 49 ไร่ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
X
X