เลขที่ใบรับรอง MiTชื่อสินค้าประเภทสินค้าชื่อสถานประกอบการจังหวัด
ที่ตั้งโรงงานผลิต
MiT6403001001โพลิแม็ก เอสดีพีอี คอมเพาด์ สีดำ รุ่น P702BK ขนาด 25 กิโลกรัม พลาสติกบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ระยอง29 มี.ค. 2564
MiT6403001002โพลิแม็ก เอสดีพีอี คอมเพาด์ สีดำ รุ่น P702BK ขนาด 750 กิโลกรัม พลาสติกบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ระยอง29 มี.ค. 2564
MiT6403001003ON-LOAD TAP-CHANGING POWER TRANSFORMERS
30/40/50MVA 115/23.1kV 3 Phase 50Hz Dyn1
PEA's Material No. 1050020002
หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ29 มี.ค. 2564
MiT6403001004หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 3 เฟส 160 kVA 22-0.416/0.24 kV, SC
PEA Material No.1050010068 Model LH44
หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ29 มี.ค. 2564
MiT6403001005หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 1 เฟส 30 kVA 19-0.48/0.24 kV, SC
PEA Material No.1050000206 Model LH60
หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ29 มี.ค. 2564
MiT6403001006หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 1 เฟส 30 kVA 22-0.48/0.24 kV, SC
PEA Material No.1050000011 Model LH60
หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ29 มี.ค. 2564
MiT6403001007หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 3 เฟส 50 kVA 33-0.416/0.24 kV, SC
PEA Material No.1050010138, Model LH78
หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ29 มี.ค. 2564
MiT6403001008หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 3 เฟส 100 kVA 22-0.416/0.24 kV, SC
PEA Material No.1050010067 Model LH55
หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ29 มี.ค. 2564
MiT6403001009หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 3 เฟส 100 kVA 33-0.416/0.24 kV, SC
PEA Material No.1050010139, Model LH54
หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ29 มี.ค. 2564
MiT6403001010หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 3 เฟส 160 kVA 33-0.416/0.24 kV, SC
PEA Material No.1050010140, Model LH44
หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ29 มี.ค. 2564
MiT6403001011หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 3 เฟส 250 kVA 22-0.416/0.24 kV, SC
PEA Material No.1050010069 Model LH36
หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ29 มี.ค. 2564
MiT6403001012หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 3 เฟส 250 kVA 33-0.416/0.24 kV, SC
PEA Material No.1050010141, Model LH31
หม้อแปลงไฟฟ้าบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สมุทรปราการ29 มี.ค. 2564
MiT6403001013POSEZYME - LFบริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัดกรุงเทพมหานคร29 มี.ค. 2564
MiT6403001014ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE13B-AF2 / CHLE13B-AF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001015ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE19B-AF2 / CHLE19B-AF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001016ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE25B-AF2 / CHLE25B-AF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001017ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE28B-AF2 / CHLE28B-AF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001018ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE28B-AF2 / CHLE28B-CF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001019ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE30B-AF2 / CHLE30B-AF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001020ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE30B-AF2 / CHLE30B-CF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001021ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE33B-AF2 / CHLE33B-AF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001022ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE33B-AF2 / CHLE33B-CF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001023ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE36B-AF2 / CHLE36B-AF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001024ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE36B-AF2 / CHLE36B-CF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001025ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE40B-AF2 / CHLE40B-AF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001026ชุดเครื่องปรับอากาศ TASAKI รุ่น FULE40B-AF2 / CHLE40B-CF2Rเครื่องปรับอากาศบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัดสมุทรปราการ30 มี.ค. 2564
MiT6403001027ชุด PPE รูปแบบ lsolation Gown รุ่น 20210 Size Sชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001028ชุด PPE รูปแบบ lsolation Gown รุ่น 20210 Size Mชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001029ชุด PPE รูปแบบ lsolation Gown รุ่น 20210 Size Lชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001030ชุด PPE รูปแบบ lsolation Gown รุ่น 20210 Size XLชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001031ชุด PPE รูปแบบ lsolation Gown รุ่น 20210 Size 2XLชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001032ชุด PPE รูปแบบ lsolation Gown 20221 Size Sชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001033ชุด PPE รูปแบบ lsolation Gown 20221 Size Mชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001034ชุด PPE รูปแบบ lsolation Gown 20221 Size Lชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001035ชุด PPE รูปแบบ lsolation Gown 20221 Size XLชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001036ชุด PPE รูปแบบ lsolation Gown 20240 Size Sชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001037ชุดPPE รูปแบบ lsolation Gown 20240 Size Mชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001038ชุดPPE รูปแบบ lsolation Gown 20240 Size Lชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001039ชุดPPE รูปแบบ lsolation Gown 20240 Size XLชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001040ชุดPPE รูปแบบ lsolation Gown 20240 Size 2XLชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001041ชุดPPE รูปแบบCoverall 50101 Size Sชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001042ชุดPPE รูปแบบCoverall 50101 Size Mชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001043ชุดPPE รูปแบบCoverall 50101 Size Lชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001044ชุดPPE รูปแบบCoverall 50101 Size XLชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001045ชุดPPE รูปแบบCoverall 50101 Size 2XLชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001046ชุดPPE รูปแบบCoverall 50101 Size 3XLชุด PPEบริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001047เม็ดยางสำหรับปูพื้นสังเคราะห์ สำหรับพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นอเนกประสงค์
ผลิตจากยางธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ยางบริษัท ย่งไทยการยาง จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001048เม็ดยางสำหรับปูพื้นสังเคราะห์ สำหรับพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นอเนกประสงค์ ผลิตจากยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ยางบริษัท ย่งไทยการยาง จำกัดกรุงเทพมหานคร31 มี.ค. 2564
MiT6403001049FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (FRSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 12 CORES (UniNet)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001050FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (FRSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 24 CORES (UniNet)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001051ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ARSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 12 CORES (UniNet)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001052ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ARSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 24 CORES (UniNet)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001053Drop Wire Twisted (FRP Messenger) OFC SM G.652D 12 CORES (UniNet)บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001054ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 24 CORES (UniNet)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001055ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 2 CORES (MEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001056ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 6 CORES
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001057ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 12 CORES
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001058ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 24 CORES (MEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001059ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 48 CORES (MEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001060ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 96 CORES (MEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001061ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 216 CORES (MEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001062ADSS WITH FLAME RETARDANT COMPOUND JACKET (ADSS-FR)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER CABLE G.652D 12 CORES (MEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001063ADSS WITH FLAME RETARDANT COMPOUND JACKET (ADSS-FR)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER CABLE G.652D 24 CORES (MEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001064ADSS WITH FLAME RETARDANT COMPOUND JACKET (ADSS-FR)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER CABLE G.652D 48 CORES (MEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001065ADSS WITH FLAME RETARDANT COMPOUND JACKET (ADSS-FR)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER CABLE G.652D 96 CORES (MEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001066ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC) SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 24 CORES (PEA)บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001067ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC) SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 48 CORES (PEA)บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001068ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC) SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.655 24 CORES (PEA)บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001069ALL DIELECTRIC SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ADSS OFC) SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.655 48 CORES (PEA)บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001070ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ARSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 24 CORES (PEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001071ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ARSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 48 CORES (PEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001072ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ARSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.655 24 CORES (PEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001073ANTI-RODENT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (ARSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.655 48 CORES (PEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001074FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (FRSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 24 CORES (PEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001075FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (FRSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.652D 48 CORES (PEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001076FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (FRSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.655 24 CORES (PEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6403001077FIRE RESISTANT SELF-SUPPORTING OPTICAL FIBER CABLE (FRSS OFC)
SINGLE MODE OPTICAL FIBER G.655 48 CORES (PEA)
บริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ จำกัดสมุทรปราการ31 มี.ค. 2564
MiT6404001078เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ SR 24บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001079เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 30บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001080เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 40บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001081เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD 50บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001082เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน : แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SM 400บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001083เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน : แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS 400บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001084เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน : แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SM 540บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001085เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน : แบบเหล็กรูปรางน้ำ ชั้นคุณภาพ SM 400บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001086เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน : แบบเหล็กรูปรางน้ำ ชั้นคุณภาพ SS 400บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001087เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน : แบบเหล็กรูปรางน้ำ ชั้นคุณภาพ SM 540บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001088เหล็กเสริมรอยต่อตามยาว -TIE BAR ชั้นคุณภาพ SD 40บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001089เหล็กเสริมรอยต่อตามขวาง - DOWEL BAR ชั้นคุณภาพ S28CDบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001090เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ชั้นคุณภาพ SWRM 6บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001091เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ชั้นคุณภาพ SWRM 8บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001092เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ชั้นคุณภาพ SWRM 10บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001093เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ชั้นคุณภาพ SWRM 12บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001094เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ชั้นคุณภาพ SWRM 15บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001095เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ชั้นคุณภาพ SWRM 17บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001096เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ชั้นคุณภาพ SWRM 20บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001097เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 42Aบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001098เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 42Bบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001099เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 52Aบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001100เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 52Bบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001101เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 57Aบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001102เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 57Bบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001103เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 62Aบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001104เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 62Bบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001105เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 67Aบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001106เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 67Bบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001107เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 72Aบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001108เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 72Bบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001109เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 77Aบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001110เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 77Bบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001111เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 82Aบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
MiT6404001112เหล็กลวดคาร์บอนสูง ชั้นคุณภาพ SWRH 82Bบริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ชลบุุรี1 เม.ย. 2564
X
X