วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดูแลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป เชื่อมโยงสินค้าเกษตร 4 บริษัท ประกอบด้วย นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด นายแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ บริษัทสวิฟท์ จำกัด และผู้แทนบริษัททักษิณปาล์ม จำกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) จัดทำ แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โครงการฯ เดินหน้าตามแนวทางตลาดนำการผลิต จัดทำแผนเพาะปลูกสินค้าเกษตร การเก็บเกี่ยว และการทำสัญญาซื้อขาย (MOU) ร่วมกัน โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมโดย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม 80 คน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเกษตรกรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้

1.ราคาผลผลิตเกษตรพรีเมี่ยม
2.ช่องทางเข้าถึงแหล่งทุน ธกส.
3.ส่งเสริมเกษตร ระบบการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปจะได้ผลผลิตคุณภาพ ปริมาณที่คงที่ เป็นความร่วมมือส่งเสริมเกษตรไทย เติบโตก้าวไกลยั่งยืนต่อไป

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 02-345-1242

X
X