ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

Thai Industries Sentiment Index : TISI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจวิชาการ คุณสิริรัตน์ อุ่นศิริ
โทรศัพท์ : 02-345-1023

อีเมล์ : Sirirato@fti.or.th
X
X