สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจึงได้มอบสิทธิ์การตรวจคัดกรอง COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกนอกเหนือจากสิทธิ์พื้นฐานจากทางภาครัฐในกรณีที่มีความเสี่ยง โดยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถขอรับสิทธิ์เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ในกรณีที่สงสัยและมีความกังวลว่าตนเองมีความเสี่ยงและอาจได้รับเชื้อดังกล่าว เพียงโชว์บัตร FTI e-Member Card เพื่อขอรับสิทธิ์ตรวจคัดกรอง COVID -19 (Nasal Swap – RT- PCR Test) ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ พิเศษเพียง 1,500 บาท (จากปกติ 3,000 บาท) เวลาให้บริการ 08.00-16.00 น. ทราบผลตรวจภายใน 24-48 ชั่วโมง ได้ที่โรงพยาบามเกษมราษฎร์ทุกสาขา ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล คุณโย 094-393-8899 หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิก FTI e-Member Card ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมฯ 02-345-1000
FTI e-Member Card รับสิทธิ์ตรวจคัดกรอง COVID-19
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจึงได้มอบสิทธิ์การตรวจคัดกรอง COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกนอกเหนือจากสิทธิ์พื้นฐานจากทางภาครัฐในกรณีที่มีความเสี่ยง โดยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถขอรับสิทธิ์เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ในกรณีที่สงสัยและมีความกังวลว่าตนเองมีความเสี่ยงและอาจได้รับเชื้อดังกล่าว เพียงโชว์บัตร FTI e-Member Card เพื่อขอรับสิทธิ์ตรวจคัดกรอง COVID -19 (Nasal Swap – RT- PCR Test) ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ พิเศษเพียง 1,500 บาท (จากปกติ 3,000 บาท) เวลาให้บริการ 08.00-16.00 น. ทราบผลตรวจภายใน 24-48 ชั่วโมง ได้ที่โรงพยาบามเกษมราษฎร์ทุกสาขา ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล คุณโย 094-393-8899 หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิก FTI e-Member Card ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมฯ 02-345-1000
X
X