ISO/IEC 29110 ประจำปี 2565

ISO/IEC 29110 ประจำปี 2565

เปิดแล้ว >> เปิดให้ทุนสนับสนุนได้รับใบ Certification ISO/IEC 29110

สำหรับ โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการตามมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการดีๆ ที่มีต่อเนื่อง ระหว่างกลุ่มฯดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดีป้า โดยกิจกรรมโครงการประกอบด้วย 3 Phase หลักๆ
– Analysis and Train Phase
-Consult Phase
– Certify Phase

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2565 รับจำนวนจำกัด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเอกชนบริจาคเงิน 3.4 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเอกชนบริจาคเงิน 3.4 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นายเชาวลิต เอื้อชูยศ ประธานสภาอุตสาหกรรมนนทบุรี พร้อมด้วยบริษัท พี.เอส.เอ อินเตอร์-คูลลิ่ง จำกัด และบริษัท พีเอสแอลอินเตอร์คูลจำกัด พร้อม มอบเงินจำนวน 3,400,000 บาทให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 8 เครื่อง รับมอบโดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2564

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์มอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำ​โดย​ นาย​เกษม​ จิ​รัฐ​พิกาล​พงศ์​ ประธาน​สภา​อุตสาหกรรม​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ พร้อมด้วย​คณะกรรมการ​ ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาล​กาฬสินธ์​ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้รับการฉีดวัคซีนในจังหวัดกาฬสินธุ์​ ซึ่งขณะนี้​น้ำดื่มมีความจำเป็นอย่างมาก โดย​ได้รับเกียรติ​จาก นายทรงพล​ ใจ​กริ่ม​ ผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดกาฬสินธุ์​ และนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน​ 2564 ณ หอประชุม​เฉลิม​พระ​เกียรติ ​80​ พรรษา​ ศาลากลาง​หลัง​เก่า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ส.อ.ท. มอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า 2 ล้านบาทให้ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ส.อ.ท. มอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า 2 ล้านบาทให้ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานบริหาร บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วม บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ จำนวน 27 เครื่อง รวมมูลค่า 2,044,500 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีส่งมอบตู้วัคซีนโควิด-19และยาให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีส่งมอบตู้วัคซีนโควิด-19และยาให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นำโดย นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายเชาวลิต เอื้อชูยศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พร้อมนายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมส่งมอบตู้แช่วัคซีนโควิด-19และยา จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท รับมอบโดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในสถานที่ ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการหารือ ABAC-MRT Dialogue

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการหารือ ABAC-MRT Dialogue

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะ ABAC Co-Chair ได้เข้าร่วมการประชุม APEC Busines Advisory Council (ABAC)-Minister Responsible for Trade Dialogue ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนภาคเอกชนเอเปคและรัฐมนตรีการค้าเอเปคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินการต่างๆ ที่ภาครัฐและเอกชนได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการหารือกับรัฐมนตรีจาก 21 เขตเศรษฐกิจด้วย

โดยในประเด็นมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเดินทางนั้น วัคซีนเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดพรมแดนได้และการกลับมาทำการค้าได้อย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำของในการกระจายวัคซีนก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เอเปคต้องเร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดหาและการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในภูมิภาค

ทั้งนี้ การฟื้นตัวของอุปสงค์และการสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจในการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การเปิดใช้งานการเดินทางอย่างปลอดภัยผ่านการเปิดพรมแดนอีกครั้งเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งการเร่งพัฒนาระบบ Vaccine Passport ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้เกิดมาตรฐาน (Common Standard) ในการรองรับการทำการค้าและการเดินทางใน 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค นอกจากนี้ MSMEs ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของของหลายเขตเศรษฐกิจเผชิญกับความยากลำบากในช่วง COVID-19 การเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ MSMEs ควรเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วน ทั้งในด้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับธุรกิจที่ฟื้นตัว ซึ่งอาจรวมถึงไอเดียใหม่ๆ อาทิ International M&A ของ MSMEs ซึ่งสามารถเป็นตัวเร่งการกลับมาของ MSMEs ในระบบเขตเศรษฐกิจได้

X
X