ข้อร้องเรียน

Appeal

หมายเหตุ

 

  • สำหรับรายละเอียดของปัญหาความเดือดร้อนเรื่องเพื่อทราบสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน Website ส.อ.ท. : www.fti.or.th
  • หัวข้อที่มีเครื่องหมาย **เป็นเรื่องที่มีความคืบหน้า

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกรรมการและสำนักงาน คุณลลิตา กมลยะบุตร

โทรศัพท์ : 02-345-1084

อีเมล์ : lalitak@fti.or.th
X
X