เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานสัมมนา “SMEs ไทยหลัง COVID รอดหรือไม่รอด” คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อม​ด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
X
X