วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 H.E. Mr. Tumur Amarsanaa เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีการหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุนระหว่างกัน อีกทั้ง ยังเชิญชวนให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในมองโกเลีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบจำนวนมาก

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์ในการประชาสัมพันธ์โอกาสทางธุรกิจในประเทศมองโกเลีย เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

X
X