วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา นำโดยนายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี และคณะฯ ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ

การหารือครอบคลุมหลายประเด็นสำคัญ อาทิ การผลักดันด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้และ
ตะวันออกกลาง การผลักดันอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพให้เข้าลงทุนในภูมิภาคฯ การจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในสินค้าไทย ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเปิดตลาดของสินค้าไทยในประเทศเป้าหมาย การหารือร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับ แนวทางการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎศุลกากร ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอินเดีย (CAROTAR 2020) ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน

X
X