วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รวบรวมจำนวนความต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 ของสมาชิก จัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขกว่า 100,000 โดส ในเฟสแรก โดยภาคเอกชนช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการฉีดเอง เพื่อผลักดันให้ภาครัฐอนุญาตเอกชนฉีดวัคซีนให้กับแรงงานภายในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจให้เดินหน้าได้อย่างเต็มที่ ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจาก ส.อ.ท. สอบถามความต้องการออกไปเพียง 1 สัปดาห์ พบว่ามีสมาชิกแสดงความจำนงขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19 มากกว่า 51,000 ราย จาก 109 บริษัท ใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าโรงงานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมีความพร้อมในการจัดซื้อวัคซีน โดสละกว่า 1,000 บาท (ต้องฉีดคนละ 2 โดส) เพื่อดูแลแรงงานและสถานประกอบการของตนให้รอดพ้นจากความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 โดยพบว่าผู้ประกอบการกว่า 60% ที่แสดงความต้องการฉีดวัคซีนนั้น อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาด COVID-19 เป็นจำนวนมาก

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ส.อ.ท. จะเป็นผู้แทนภาคอุตสาหกรรมไทยสั่งซื้อวัคซีน COVID-19 ผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับการฉีดวัคซีนภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวัคซีนที่จะฉีดตอนนี้คือวัคซีนจาก “ซิโนแวค” ถือเป็น 1 ใน 2 ของวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว โดยผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) และสามารถตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนย้อนหลังได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ส.อ.ท. จะเดินหน้าหารือกับกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเข้าไปฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับสถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวนมาก เพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจำนวนมากที่จะไปรอรับการฉีดวัคซีน สำหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานจำนวนไม่มาก ให้ไปรับการฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ภาครัฐจัดเตรียมให้ โดยอาจมีการปรับโรงพยาบาลสนามเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ส.อ.ท. ยังคงเดินหน้าเปิดรับความต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 เฟส 2 ต่อไป โดยจะปิดรับในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้

X
X