วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวนอุตสาหกรรม บางกะดี จำกัด เข้าพบ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเลขาธิการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือเรื่องสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล โดยสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ยินดีให้การสนับสนุนสถานที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมและพี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
X
X