วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานสมาชิกสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นายฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ในโอกาสกล่าวบรรยายงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “รู้ทันกฏหมาย และสิทธิประโยชน์ทางภาษี สร้างโอกาสในการลงทุน สู่เมืองอัจฉริยะในบิ่นห์ เยือง-เวียดนาม” จัดโดยหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายเหงียน ทั่นห์ จุ๊ก รองประธานคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดบิ่นห์ เยือง ร่วมกล่าวสุนทรพจน์จากเวียดนาม ผ่าน Webinar ร่วมกับ นายโทมัส แม็คเคลเลน ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ดีลอยท์ เวียดนาม และนายธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพ เวียดนาม

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีประชาชนมากกว่า 98 ล้านคน และมีการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจในเวียดนามเติบโตขึ้นกว่า 2.9% เวียดนามจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อสูง นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต อีกทั้งกฎหมายเวียดนามยังเปิดกว้างสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เวียดนามจึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้าไปลงทุนรวมถึงนักลงทุนไทยอีกด้วย

X
X