วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดหาตู้เก็บวัคซีน COVID-19 ส่งมอบให้กับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19 มอบตู้เก็บวัคซีนให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ” ตามแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยจาก COVID-19

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายจัดหาวัคซีน COVID-19 เพื่อฉีดให้กับทุกคนในประเทศไทยตามความสมัครใจให้ครอบคลุมในปี 2564 เพื่อให้ทุกคนในประเทศมีความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้รับวัคซีน COVID-19 แล้ว จากบริษัท ซิโนแวค จำนวน 2 แสนโดส และบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า 117,300 โดส และจะได้รับอีก 8 แสนโดสจากบริษัทซิโนแวคในเดือนมีนาคมนี้ จึงต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บเพื่อรักษาคุณภาพของวัคซีนให้ได้ตามมาตรฐานที่อุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส ในนามของกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม และเครือข่ายภาคเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนการนำตู้เก็บวัคซีนและอุปกรณ์ Monitoring มามอบให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ 77 จังหวัด ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีความสำคัญมากในขณะนี้ และเชื่อมั่นว่าประชาชนชาวไทยจะได้รับวัคซีน COVID-19 อย่างทั่วถึงและมีความพร้อมสำหรับ การจัดเก็บในตู้วัคซีนที่ได้คุณภาพและผลิตโดยคนไทย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ COVID-19 และมีการจัดตั้งคณะทำงาน FTI Consortium to developing refrigerator for vaccine เพื่อดำเนินโครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19 มอบตู้เก็บวัคซีนให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ” โดยร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย, และ บริษัทโนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด ที่เป็นผู้ผลิตเครื่อง Monitoring สำหรับผู้ผลิตตู้เก็บวัคซีนที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ผลิตในประเทศไทย มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพกระบวนการผลิต จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด, บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด, บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด, บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เทอมีเดซ จำกัด, บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สมาร์ท เฮลเทค จำกัด โดยได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐาน และผลิตตู้เก็บวัคซีนเพื่อบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยจาก COVID-19

นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็ทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ส.อ.ท. กล่าวเสริมว่า แผนการส่งมอบตู้เก็บวัคซีน COVID-19 เป็นสามระยะ โดยระยะแรกได้ส่งมอบให้แก่สถานพยาบาล 21 แห่งเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนระยะที่ 2 และ 3 จะส่งมอบให้แก่สถานพยาบาล 56 แห่ง ภายในเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 สภาอุตสาหกรรมฯ ขอขอบคุณบริษัทผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่ร่วมบริจาคตู้เก็บวัคซีนในครั้งนี้ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้ผลิตตู้เก็บวัคซีน ผู้ผลิตMonitoring ศูนย์ทดสอบ กลุ่มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ร่วมสมทบบริจาคทุกท่าน

โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19” นี้ ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนร่วมกันกำหนดมาตรฐานตู้เก็บวัคซีนที่เหมาะสมกับประเทศไทยเพื่อต่อยอดเป็นมาตรฐานตู้เก็บวัคซีนของไทยต่อไป ในส่วนการทดสอบนั้น ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ทดสอบชั้นนำของประเทศ 5 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คือ EEI , PTEC , UL , ITS , SGS ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันจัดหาตู้เก็บวัคซีน COVID-19 ที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของสถานพยาบาล และเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

…………………………………………..

เผยแพร่โดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.
โทร. 0-2345-1013

X
X