วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดงาน “2021 Jiangxi Export Online Fair” (Vietnam Indonesia & Thailand-Daily Ceramics) จัดโดย Department of Commerce of Jiangxi Province (กรมการค้าพาณิชย์แห่งมณฑลเจียงซี ประเทศจีน) เป็นงานแสดงสินค้าบนเวทีเสมือนจริงออนไลน์ และกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจเพื่อนำพาผู้ประกอบการจีน เข้าพบผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศเวียดนาม อินโดนีเซียและประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยนายวีรชัยได้กล่าวแนะนำสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ความสัมพันธ์อันดีทางการค้าระหว่างไทยจีน ผู้ประกอบการเจียงซีให้ความร่วมมือกับฝั่งไทย สินค้าเจียงซีมีชื่อเสียงในไทย ซึ่งหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว รองผู้ว่ามณฑลเจียงซีสามารถมาเยือนประเทศไทยและนำคณะผู้ประกอบการจีนเข้ามาลงทุนในไทย
X
X