วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขานุการสภาธุรกิจไทย-ยุโรป เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าและกลไกต่างๆ เพื่ออำนวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร ผ่านระบบทางไกล โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย Mrs. Elizabeth Truss รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร ร่วมเป็นประธานฯ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ โดยบันทึกความเข้าใจข้างต้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนในระดับทวิภาคี หลังสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปโดยสมบูรณ์ (BREXIT) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
X
X