นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานบริหาร บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วม บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ จำนวน 27 เครื่อง รวมมูลค่า 2,044,500 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
X
X