วานนี้ 30 เมษายน 2564 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นายเตชทัต กรรณทิพย์ ผอ.กองสาธารสุขเทศบาลตำบลท่าจีน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสนาม) แห่งที่ 10 บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อประเมินความพร้อมก่อนรับผู้ป่วยโควิด-19 จากพื้นที่กรุงเทพฯ เข้ามากักตัว

ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสนาม) แห่งที่ 10 เป็นโรงพยาบาลสนามที่ดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณของภาคเอกชน นำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนพื้นที่จำนวน 49 ไร่ จากคุณแม่เง็กเน้ย ศิริชัยเอกวัฒน์ โดยใช้เวลาก่อสร้างรวม 28 วัน ก่อนส่งมอบให้ทางจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาด 200 เตียง โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ติดตั้งฉากกั้นแต่ละเตียงเพื่อความเป็นส่วนตัว รวมทั้งจัดเตรียมระบบความพร้อมและทำความสะอาด ก่อนที่รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ามากักตัว

สืบเนื่องจากประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 10 เข้าหารือประธานส.อ.ท. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ทำให้เกิดความร่วมมือจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม 76 จังหวัด 11 คลัสเตอร์ ช่วยกันก่อสร้างในเวลา 28 วัน ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของสภาอุตสาหกรรม และนอกเหนือจากนั้นโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ยังใช้นวัตกรรมระบบน้ำเสีย น้ำทิ้ง ที่ทำให้ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 จะเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคน

X
X