นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 53,704 บาท ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการ “ธารน้ำใจสภาอุตสากรรมจังหวัดปัตตานีเพื่อสถานการณ์ โควิด-19” โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบเมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
X
X