วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบเงินบริจาคให้กับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และนำไปมอบให้กับประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดกาญจนบุรี ในงานวันรวมน้ำใจช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ ตลาดปากบ่อ จังหวัดกาญจนบุรี
X
X