วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้

* มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด 29 คน เป็นจำนวนเงินรวม 58,000 บาท

* มอบตู้แช่เพื่อเก็บวัคซีน COVID-19 ให้แด่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ

* เปิดตัวเหล่านักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ YOUNG FTI Kanchanaburi ซึ่งนับเป็นการก่อตั้ง YOUNG FTI จังหวัด ขึ้นเป็นจังหวัดแรกของเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยสร้างและพัฒนานักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืน เป็นกลไกในการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในการก่อตั้ง YOUNG FTI Kanchanaburi ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้จัดการบรรยายเรื่อง “สถานการณ์การปรับตัวหลัง COVID-19 ของภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านจีระเกียรติฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้บรรยาย ซึ่งหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น มีการเสวนาต่อในหัวข้อ “บทเรียนการรับมือวิกฤต COVID-19 ของจังหวัดสมุทรสาครที่มีผลต่อกาคเอกชน และ ส.อ.ท. ช่วยเหลืออะไรในช่วง COVID-19 ระบาด” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และนายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ร่วมแชร์แนวคิดและวิธีการต่างๆ รวมถึงความช่วยเหลือของ ส.อ.ท. ต่อวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ให้แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีรับฟัง

การประชุมสามัญประจำปี 2564 ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีและผู้เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

X
X