วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด(มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ Cocoburi จำนวน 70 ลัง สนับสนุนโดยนางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานกิตติศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดราชบุรี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
X
X