วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายสมชาย สุรเวคิน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 บริจาคชุด PPE จำนวน 200 ชุด มูลค่า 32,000 บาท ให้กับ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป
X
X