สายงานสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Executive Training Media Coaching รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เข้าใจหลักการสื่อสาร และความสำคัญของการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน, สร้างภาพลักษณ์ของสภาอุตสาหกรรมฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ
ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานสื่อสารองค์กร
นางสาวสวิตตา นาคะนคร รองประธานสายงานสื่อสารองค์กร และกรรมการผู้จัดการบริษัท ทริปเปิล เจคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
นายปรัชญา อรเอก เลขานุการ สายงานสื่อสารองค์กร และผู้ประกาศข่าวช่อง GMM1
นายวินัย วิโรจน์จริยากร ผู้ก่อตั้งสื่อ SME Thailand, Thailand Startup, สื่อวิทยุและทีวีหลายรายการ

โดยเหล่าวิทยากรได้แชร์ประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงการวางตัวและ Key Message รวมถึงฝึกการสัมภาษณ์หน้ากล้องจริงกับนักข่าวมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์และฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับคำถามที่ไม่คาดคิด พร้อมรับคลิปสัมภาษณ์กลับไปใช้ในองค์กรของแต่ละท่านอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากคณะกรรมการมากมายหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในรุ่น 2 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 02-345-1051

X
X