นางวานิช หวังภัทราวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณพ่อชูศักดิ์-คุณแม่พรรณี ลิขิตหวังพาณิชย์ บริษัท ชูศักดิ์พระเเสงพาราวู้ด จำกัด ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการเเพทย์ อาทิ ชุด PPE จำนวน 50 ชุด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 10 ขวด เเละเงิน จำนวน 15,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระเเสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
X
X