สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ดังนี้

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดย
– บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่
– บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำผลิตภัณข้าวโพดหวานกระป๋องตรา KC มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนดอก เชียงใหม่ และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด มูลค่า 20,000 บาท มอบให้กับโรงพยาบาลสนามแม่โจ้
– บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด สนับสนุน Paper Trash หรือถังขยะกระดาษ ไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 300 ชุด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากพร้อมด้วยเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจังหวัดตาก ร่วมกันมอบเงินและสิ่งของบริจาคสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่อำเภอแม่สอด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 237,240 บาท ให้กับ โรงพยาบาลแม่สอด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายามนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุน ข้าวกล่อง 3,000 กล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดกำแพงเพชร

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมงานแข่งขันกอล์ฟประจำปี โดยแบ่งรายได้ 45,000 บาท ร่วมโครงการ FTI ช่วยชาติ จัดซื้อตู้แช่วัคซีน Covid – 19 ให้กับโรงพยาบาลลำพูน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นำโดย นายสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน บริจาคชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละอองและเชื้อโรค (PAPR) จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดน่านเพื่อปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยโควิด-19

X
X