นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 500 ขวด และมะม่วงจำนวน 300 ลูก ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุเมธ นิยกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
X
X