วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสาวอารี โชติวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และ นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมมอบเครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ (Star Aire) แบบแขวน จำนวน 2 เครื่อง และตู้เย็น 1 เครื่อง ให้กับห้องฉุกเฉิน แผนกฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์โรงงานแคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี พญ.อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ
X
X