วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45 น. นายพร เชียงจันทร์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายดำรงค์ พัฒนานุภาพ กรรมการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และนายรัตนศักดิ์ ธรานิศร กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายและผู้ประกอบการภาคเอกชนมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัย COVID-19 จำนวน 235,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมขาว สำนักงานอำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
X
X