สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายลำยอง สอนโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมสมาชิกร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือและป้องกันโรค COVID-19 จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
X
X