สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นำโดย นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพร้อมคณะผู้บริหาร กฟผ. แม่เมาะ และหน่วยงานต่างๆ นำหน้ากากอนามัย จำนวน 5,200 ชิ้น มอบแก่ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ เพื่อให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงานในการเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 64 ณ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดลำปาง
X
X