วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ส่งมอบตู้แช่เก็บวัคซีนโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลลำพูน โดยมีแพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลลำพูนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย
X
X