สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และนางจิตมากร รอบบรรเจิด นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมมอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 240,930 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบโดย ศ.นพ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ สำหรับโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบโดย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
X
X