สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นำโดย นายสุชาติ พัฒนศิษฎางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมสนับสนุนเงิน จำนวน 12,000 บาท, ชุด PPE จำนวน 120 ชุด, หน้ากากอนามัย จำนวน 30 กล่อง, แอลกอฮอล์ จำนวน 20 ขวด และน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
X
X