สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นำโดย นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายเชาวลิต เอื้อชูยศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พร้อมนายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมส่งมอบตู้แช่วัคซีนโควิด-19และยา จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท รับมอบโดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในสถานที่ ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
X
X