นายเชาวลิต เอื้อชูยศ ประธานสภาอุตสาหกรรมนนทบุรี พร้อมด้วยบริษัท พี.เอส.เอ อินเตอร์-คูลลิ่ง จำกัด และบริษัท พีเอสแอลอินเตอร์คูลจำกัด พร้อม มอบเงินจำนวน 3,400,000 บาทให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 8 เครื่อง รับมอบโดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2564
X
X