เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบริจาคงบประมานสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
X
X