วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล รองประธานอาวุโสฯ และนายธวัชชัย ชิดชาญกิจ เลขาธิการฯ เป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) จำนวน 19 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยในสถานบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง สาธารณสุขอำเภอแม่สอดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปคัดกรองผู้ป่วย ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
X
X