วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นำโดย นายประชา งามรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายอดิศร ตันเองชวน บริษัท นาเมืองเพชร พาราวู้ด จำกัด เเละนางสาวอรพรรณ แซ่โค้ว บริษัท ตรังไม้ยางพารา จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 30,000 บาท ตู้ลิ้นชักพลาสติก จำนวน 120 ชิ้น มูลค่า 26,400 บาท เเละพัดลมขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 8,900 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 65,300 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดตรังเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้รับมอบ
X
X