นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการบริหารฯมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยสิ่งของที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรานำมามอบประกอบไปด้วย อาหารกล่องแช่แข็ง จำนวน 300 กล่อง น้ำดื่ม 600 โหล และเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปจำนวน 960 ซอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า และโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

X
X