วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายธิติ เอกบุญยืน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีและคณะ เข้าพบนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อมอบเงินและสิ่งของส่งต่อให้กับโรงพยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดย บริษัท มิตซูจันทบุรี จำกัด มอบเงินสด จำนวน 100,000 บาท, บริษัท สวัสดิ์สถิต จำกัด และ บริษัทแกรนด์ฟูดโปรเซสซิ่ง ( ประเทศไทย ) จำกัด ร่วมบริจาคอุปกรณ์ เครื่องใช้ อาหาร และเครื่องดื่มรวมมูลค่า 100,000 บาท

ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดจันทบุรี วันนี้พบยอดผู้ติดเชื้อ จำนวน 14 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก รวมสะสม 577 ราย กำลังรักษา จำนวน 366 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว จำนวน 211 ราย ยอดเตียงรักษาผู้ป่วยที่ยังว่างอยู่ จำนวน 134 เตียง

X
X