สภาธุรกิจไทย-อียิปต์ ร่วมกับ Egyptian Businessmen’s Association (EBA) จัดกิจกรรม 2021 Thailand-Egypt Networking ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รักษาการประธานสภาธุรกิจไทย-อียิปต์ และนาย Mohamed Youssef กรรมการบริหาร Egyptian Businessmen’s Association (EBA) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny เอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย และนายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอียิปต์ กล่าวเปิดกิจกรรม 2021 Thailand-Egypt Networking โดยมีนายเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร อียิปต์ บริษัทจากไทย จำนวน 3 บริษัท และบริษัทคู่ค้าอียิปต์ จำนวน 4 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

โดยกิจกรรม 2021 Thailand-Egypt Networking มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและอียิปต์ เนื่องจากเห็นว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มูลค่าการค้าระหว่างไทยและอียิปต์ลดลง สภาธุรกิจและหน่วยงาน Counterpart เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมโอกาสของผู้ประกอบการในการทำการค้า จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ผู้ประกอบการไทยและอียิปต์ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น

นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของกิจกรรม สภาธุรกิจไทย-อิยิปต์และ Egyptian Businessmen’s Association (EBA) ได้แสดงถึงความต้องการที่จะจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและอียิปต์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมองว่ากิจกรรม 2021 Thailand-Egypt Networking เป็นจุดเริ่มต้นที่น่ายินดีในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

X
X