วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา เข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสในการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งจัดโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา โดยมีนางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสในการทำธุรกิจกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน โดยมีเอกอัครราชทูตของประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนประจำประเทศไทยทั้ง 9 ประเทศร่วมให้ข้อมูล ทั้งนี้ ภายดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนใน EEC ณ โรงแรม AVANI สุขุมวิท

ลาตินอเมริกาฯเป็นภูมิภาคที่อุดมด้วยแหล่งทรัพยากร มีตลาดประชากรกว่า 650 ล้านคน โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก/นำเข้า ขั้นตอน กฎระเบียบและมาตรการจูงใจต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา รวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ นับเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนไทยในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ในฐานะประธานของกลุ่มเอกอัครราชทูตของประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนประจำประเทศไทย ได้ย้ำว่าระยะทางที่ห่างไกลระหว่างลาตินอเมริกากับประเทศไทยมิใช่อุปสรรค แต่จะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายเพิ่มพูนโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกัน

โดยในปี 2563 มูลค่าการค้ารวม ไทย-ลาตินอเมริกา อยู่ที่กว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะมีมูลค่าลดลงจากปี 2562 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 แต่ก็มีศักยภาพที่จะขยายตัวต่อไปได้อีก โดยเฉพาะสินค้าที่ตอบรับกับวิถีชีวิตใหม่ โดยประเทศในลาตินอเมริกาทั้ง 9 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย คิวบา กัวเตมาลา เม็กซิโก ปานามา และเปรู นับเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในลาตินอเมริกา

X
X