วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวรายงานความเป็นมา ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ TCEB ขับเคลื่อนการทำงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 23 หน่วยงาน เข้าร่วมลงนาม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

โดยพิธีลงนามครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 23 หน่วยงาน เข้าร่วมลงนาม ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรมการขนส่งทางบก กรมการท่องเที่ยว กรมท่าอากาศยาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมโรงแรมไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมสายการบินประเทศไทย และหน่วยงานในระดับพื้นที่ 10 เมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พิษณุโลก ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา อุดรธานี และเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวในเมืองอย่างปลอดภัย มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานระบบบริการและสถานประกอบการต่างๆ

ในการนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานส.อ.ท. พร้อมด้วยนายวรวิทย์ จำเริญเลิศ และนายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ กรรมการสายงานสมาชิกสัมพันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และ ส.อ.ท. ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์มาตรฐาน IPHA (Industrial and Production Hygiene Administration) ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและบุคลากรตามมาตรการร่วมและมาตรฐานด้านสุขอนามัย ปลอดภัยจาก COVID-19

X
X