วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ และคณะผู้บริหารในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ COVID-19 ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต ปัญหาความแออัดของท่าเรือแหลมฉบัง ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ยินดีที่จะร่วมผลักดันแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเชิญให้ผู้แทนจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่จัดขึ้นในทุกเดือนด้วย

X
X