วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นายวุฒิกร สติฐิต ประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ให้การต้อนรับ Mr.Norman Dzulkarnain Nasri ทูตพาณิชย์มาเลเซียประจำประเทศไทย เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง MATRADE (Malaysia’s National Trade Promotion Agency) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมสินค้ามาเลเซีย กับสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย โดยประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซียได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์และการแสวงหาแนวทางในการร่วมมือกันทำกิจกรรม เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือกันในประเด็นสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย การส่งเสริมโอกาสทางการค้าการลงทุน การแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ โดยทาง MATRADE ได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ สัมมนาออนไลน์ (webinar) และการจับคู่ทางธุรกิจเสมือนจริง (virtual business matching) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงที่ทั่วโลกยังเผชิญกับวิกฤตการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งทาง MATRADE ได้เชิญชวนคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจหาคู่ค้าทางธุรกิจมาเข้าร่วมมหกรรมงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติครั้งที่ 17 (the 17th Malaysia International Halal Showcase) ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2564 โดยจะเป็นนัดหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยพบปะเจรจาทางการค้ากับผู้ประกอบการมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาล อาหาร เภสัชภัณฑ์ และการส่งเสริมการลงทุน

นอกจากนั้น ในการหารือครั้งนี้ทาง MATRADE ได้เรียนเชิญประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซียและคณะฯ เข้าร่วมพบปะหารือกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยในโอกาสต่อไปด้วย

X
X