วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมให้การต้อนรับ นายรวี เซกัล ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย พร้อมคณะผู้บริหารจากหอการค้าอินเดีย-ไทย โดยทั้งสองฝ่ายมีการหารือกันในหลายประเด็น อาทิ การขออนุญาตติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และค่าไฟฟ้าในอุตสาหกรรม การสมัครสมาชิก ส.อ.ท. และกลุ่มอุตสาหกรรม การผลักดัน เรื่อง Smart Visa การหารือในประเด็นอนุสัญญาภาษีซ้อนของการทำธุรกรรมออนไลน์ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนากลางและขนาดย่อม ตลอดจนความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าอินเดีย-ไทย ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ
X
X