🎉🎉ข่าวดี ต้องบอกต่อ +++
➡️หน่วยงานภาครัฐประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ขึ้นทะเบียน Made in Thailand เร่งด่วน!!!!!

💠อาทิ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ , ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) , ระบบควบคุมทางเข้าออกอาคาร,เครื่องปรับอากาศ, เครื่องพิมพ์ชนิดป้อนม้วน Wet Offset Rotary, ระบบพิมพ์ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (Ink-Jet), เครื่องคอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์ Load Balance, รถบด, รถขุด เป็นต้น

🎯ผู้ประกอบการสามารถดูข้อมูล Spec พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐเพิ่มเติมได้ที่ www.fti.or.th
และสามารถขึ้นทะเบียน Made in Thailand ผ่านระบบได้ที่ www.mit.fti.or.th

☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่วนงาน Made in Thailand โทรศัพท์ 02-345-1109, 02-345-1244, 02-345-1024, 02-345-1100

#MadeinThailand
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

X
X